MUDr. Andrea Klabníková

Mudr. Klabnikova
Vítame Vás na stránkach ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Vstúpte

MUDr. Alex Klabník, PhD.

Mudr. Klabnik
Vítame Vás na stránkach kardiologickej ambulancie pre dospelých.
Vstúpte